Informacje

INFORMACJE
ZARZĄD KLUBU LZS KS OLSZANKA – POGORZELA
SEKCJA SPORTÓW SIŁOWYCH

1. Każdy chętny, który chce zostać członkiem Klubu powinien:

  • Złożyć pisemną deklaracje przystąpienia do Klubu,
  • Opłacić składki członkowskie za okres minimum 6 miesięcy w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków w dniu 29.01.2014 roku.

- uczniowie i młodzież do lat 16 – minimum 7 zł miesięcznie,
- pozostali członkowie – minimum 12 zł miesięcznie,
- członkowie wspierający – minimum 100 zł rocznie,
- uczestnicy zajęć (niezrzeszeni).
a) mieszkańcy Gminy Olszanka – 12 zł miesięcznie lub bez opłat,
b) pozostali – 25 zł miesięcznie.

2. Wszyscy uczestnicy zajęć rekreacyjno – sportowych powinni:

  • Złożyć oświadczenie o stanie zdrowia (braku przeciwwskazań do ćwiczeń fizycznych), osoby małoletnie składają oświadczenia podpisane przez rodziców lub opiekuna prawnego.
  • Posiadać odpowiedni strój sportowy (obuwie zmienne),
  • Stosować się do regulaminu i poleceń osób, odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć i opiekę nad obiektem.

3. Osoby biorące udział w treningu sportowym i współzawodnictwie winne:

  • Posiadać aktualne badania przeprowadzone w przychodni sportowo – lekarskiej,
  • Podpisać Kontrakt z Zarządem Klubu na dany sezon startowy,
  • Systematycznie uczestniczyć w treningach sportowych,
  • Dbać o dobry wizerunek Klubu.

Zarząd LZS KS Olszanka – Pogorzela
Sekcja Sportów Siłowych

comments powered by Disqus